Ustawienia Top_netinfo potrzebne do połączenia z internetem przy użyciu modemu w trybie RAS
 
1. Otworzenie okna z ustawieniami.
Okno główne programu -> Ustawienia
sdfgsdfg  
 
2. Ustawienie trybu modemu, połączenia, APN.
Ustawienia -> Połączenie -> RAS
Ustawienia -> Połączenie -> Wybierz - edytuj połączenie
Ustawienia -> Połączenie -> Ustaw APN
sdfgsdfg
 
3. Dodawanie, edycja, wybór połączenia. 
Ustawienia -> Połączenie -> Wybierz - edytuj połączenie -> Dodaj
Ustawienia -> Połączenie -> Wybierz - edytuj połączenie -> Edytuj
Ustawienia -> Połączenie -> Wybierz - edytuj połączenie -> Wybór połączenia
sdfgsdfg
 
4. Dodawanie połączenia.
Ustawienia -> Połączenie -> Wybierz - edytuj połączenie -> Dodaj -> Wpisz nazwę...
sdfgsdfg
 
5. Edycja połączenia.
Ustawienia -> Połączenie -> Wybierz - edytuj połączenie -> Edytuj -> Modem
sdfgsdfg
 
 
6. Ustawianie APN.
Ustawienia -> Połączenie -> Ustaw APN -> wybierz
sdfgsdfg
 
7. Okno po wprowadzeniu ustawień.
sdfgsdfg
 
8. Ustawienie komunikacji AT i PINu
Ustawienia -> AT i PIN -> Port...
Ustawienia -> AT i PIN -> Komunikacja AT
Ustawienia -> AT i PIN -> PIN
Ustawienia -> AT i PIN -> Wprowadź PIN
sdfgsdfg
 
9. Ustawienie technologii.
Ustawienia -> GPRS/UMTS -> Wybierz modem
Ustawienia -> GPRS/UMTS -> ustawienie technologii
sdfgsdfg